Barbro och Lasse Rydén    
  Rosendalsvägen 37    
  115 21 Stockholm    
 
08-667 78 26
 
  e-post: barbro@cavecanem.se